תקנון

ברוכים הבאים לאתר הום פקטורי, המנוהל על ידי חברת אורי תעשיות משולבות בע”מ (להלן: “החברה”) ח.פ: 510783384 ,כתובת אזור התעשייה עמנואל, 

המשמש כחנות וירטואלית לרכישת ריהוט ביתי ומוצרים נלווים מיצרנים שונים בארץ ובעולם במחירים תחרותיים.

האמור בתקנון זה מנוסח כלשון זכר לשם הנוחיות בלבד והוא מתייחס, כמובן, לבני שני המינים באופן שווה.

תקנון זה מחייב וחל על משתמש הבוחר להיכנס לאתר ולעשות בו שימוש כלשהו ולפיכך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה ובמלואו.

ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא תקנון זה, הבין את הוראותיו והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכי תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין הנהלת האתר.

רכישת מוצרים:

האתר מאפשר ללקוח רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים המוצעים בו.

תמונות המוצרים באתר מוצגות להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר לבין המוצר במציאות.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ אך אינם כוללים עלות ההובלה ו/או עלות הרכבה המצויים ליד כל מוצר בנפרד על מחיר המוצר עצמו שיתווספו.

הנהלת האתר רשאית בכל עת לפי ראות עיניה לשנות את היצע ומגוון המוצרים באתר ולהפסיק לחלוטין את שיווקו ומכירתו של כל מוצר המוצע באתר.

רכישת המוצרים הינה באמצעות מילוי פרטי ההזמנה ותשלום באמצעות כרטיס אשראי. על המזמין להקפיד ולמסור את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באופן מדויק ועדכני.

הליך הרכישה יושלם רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לעסקת הרכישה.

אישור עסקת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי. במידה ומוצר כלשהוא אזל מהמלאי, הנהלת האתר תודיע לך על כך ותהא רשאית להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. היה ולא תהיה מעוניין במוצר חלופי, הזמנתך תבוטל וכרטיס האשראי שלך יזוכה בסכום ההזמנה שבוטלה.

אספקת מוצרים:

הנהלת האתר תדאג לאספקת המוצר שהוזמן לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר. מועד ההזמנה הנקוב לצידו של כל מוצר שבאתר. במניין ימי האספקה יחשבו רק ימים א – ה לא כולל חגים ערבי חג וחול המועד.

האספקה תתואם טלפונית עם הלקוח.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לאיחורים ו/או לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כדוגמת תקלות, שביתות ו/או כתוצאה מכח עליון.

משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה ואין באפשרות הלקוח לאסוף באופן עצמי את המוצר אלא אם כן סוכם אחרת.

אספקת המוצרים בתשלום דמי ההובלה הנקובים בצידו של כל מוצר מוגבלת לתחום שבין העיר דימונה בדרום ועד העיר קרית שמונה בצפון, להוציא ישובים שנמצאים מעבר לקו הירוק או ישובים הנמצאים לתחום הנ”ל, אלא אם כן סוכם עם הלקוח אחרת בכפוף לתשלום נוסף ובנוסף למועד האספקה שיסוכם.

תחול תוספת מחיר של  50 ₪ לכל קומה מעל לקומה הרביעית במידה והמוצר המוזמן או חלק אינו נכנס למעלית או שאין מעלית במקום. כמו כן במידה והמוצר או חלקו אינו נכנס למעלית או שאין אפשרות להעלותו דרך חדר המדרגות יוזמן מנוף שעלותו תשולם בנפרד על חשבון הלקוח.

מחירי ההרכבה הנקובים בצידו של כל מוצר לא כוללים חיבור או התקנה לקיר.

מחיר המוצרים אינו כולל את מחיר ההובלה, ההתקנה וההרכבה הנקובים בצידו של כל מוצר ואלו יתווספו למחיר המוצר עצמו.

ביטול עסקאות והחזרת מוצרים:

הנהלת האתר עושה מאמצים רבים על מנת להבטיח את מכירתם ואספקתם של המוצרים המוצעים באתר לשביעות רצונו של הלקוח.

אם לא תהיה מרוצה מן המוצר מן המוצר שרכשת תוכל לבטל את הרכישה ולהחזיר את המוצר ולקבל זיכוי כספי במחיר ששולם עבורו והוא על פי התנאים שלהלן:

1. ביטול העסקה יבוצע בתוך 14 יום שבו הלקוח קיבל את המוצר.

2. ביטול העסקה יעשה באמצעות הודעה בכתב אל הנהלת האתר באמצעות דואר רשום, פקסימיליה או דואר אלקטרוני ואשר אושרו על ידי הנהלת האתר.

3. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, כשעדיין לא נעשה בו שימוש כלשהוא וכשהוא שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.

4. לקוח יחויב בדמי ביטול עסקה על סך 5% מערך המוצר כולל מע”מ או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

5. אם המוצר סופק כבר ללקוח, חובת החזרת המוצר חלה על הלקוח והלקוח יחויב בדמי הובלה בהתאם, בנוסף לדמי הביטול הנ”ל.

לא ניתן להחזיר מוצר שהותקן ו/או שהורכב בבית הלקוח.

לא ניתן להחזיר מוצר לאחר השימוש בו.

לא ניתן להחזיר מוצר שיוצר בהזמנה אישית בהתאם להזמנת הלקוח.

6. ביטול עסקה לפני קבלת המוצר יתבצע עד 24 שעות מסגירת העסקה ובתנאי שלא תואמה אספקה ללקוח .

7. ביטול עסקה לפני קבלת מוצר –  יחוייב הלקוח ב 25% דמי ביטול .

אחריות ושירות:

על הלקוח לבדוק את המוצר בעת קבלתו ולדווח להנהלת האתר על כל פגם ו/או אי התאמה של המוצר שסופק למוצר שהוזמן.

האחריות למוצר מתייחסת לפגמים מהותיים בגוף המוצר ושהינם באחריות היצרן.

תקופת האחריות למוצר ניתנת למשך תקופה של שנה ממועד אספקת המוצר אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר.

בתקופת האחריות יתוקן או יוחלף המוצר או כל חלק ממנו כתוצאה משימוש בחומרים פגומים או כתוצאה מפגם שנפל ביצור המוצר. ההחלטה האם לתקן את המוצר או להחליפו ו/או לשדרגו תהיה על פי שקול דעתה של הנהלת האתר בלבד.

הסעד הבלעדי לכל מוצר לגביו חלה האחריות מוגבל לתיקון או החלפה של המוצר כאמור לעיל, ובכל מקרה החבות בגין האחריות לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו מוצר.

האחריות לא תחול בכל מקרה שהפגם נוצר כתוצאה משימוש במוצר שלא על פי הוראות היצרן ו/או תחזוקה בלתי נאותה של המוצר ו/או שבוצע טיפול כלשהוא במוצר על ידי גורם בלתי מוסמך.

כמו כן לא תחול אחריות במקרה של נזק פיזי, פגיעת ברק, השחתות שונות, שריפה או רטיבות ו/או כתוצאה מכח עליון.

מימוש האחריות יהיה בהודעה שהלקוח ימסור להנהלת האתר. הוצאות האריזה והמשלוח של המוצר מהלקוח לחברה יחולו על הלקוח ואילו עלות האריזה והמשלוח של המוצר המתוקן או המוחלף יחולו על החברה.

אבטחת מידע ופרטיות:

מסירת פרטים האישיים נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו.

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידי הלקוח לצורך מעקב פנימי ותקשורת עימו, וכן לשם פנייה עתידית אליו במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, ובכלל זה משלוח מסרים שיווקיים, וזאת באמצעות שימוש באמצעי תקשורת שונים הלקוח רשאי לבקש מהחברה להסירו מרשימת הדיוור בכל עת.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש שיורשה, למעט נזק ישיר אם נזק כאמור נגרם ברשלנותה של החברה.

קניין רוחני:

כל זכויות הקניין (לרבות זכויות יוצרים) באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, עימודו, גרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו ו/או כל חומר הכלול בו, שייכת לאתר ו/או לחברה בלבד.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים.

דין וסמכות שיפוט:

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוזות תל אביב והמרכז תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.